Можете ли да защитавате позицията си


Можеш ли да отстояваш гледната си точка, без да се стига до спор? Да казваш какво мислиш и да го претендираш може да бъде истинско умение, когато някой ти е предложил наркотик. Попълни въпросника и виж сам какъв е резултатът ти.


1 Ти чакаш на опашка вече повече от час, но изведнъж някой, когото ти не познаваш, се прережда пред теб. Ти:
 
 
 
 

2 Ти се мотаеш по улиците. Хора, които познаваш ти предлагат малко канабис.
Те са доста нахални и те увещават да дръпнеш. Ти:

 
 
 
 
3 Твои приятели те подиграват, защото ти си единственият, който не е пушил. Ти:
 
 
 
 
4 Един от твоите приятели те моли да отидеш до магазина и да купиш водка, защото ти изглеждаш по-голям от него. Ти:
 
 
 
 
5 Хапваш хамбургер в един ресторант и намираш косъм в храната. Ти:
 
 
 
 
 
6 Някой, когото познаваш, купува малко дрога и ти предлагат малко. Ти:
 
 
 
 
 
7 Твой приятел иска да смъркате крек. Ти:
 
 
 
 
 
Следващия тест...
нагоре
ТЕСТ 1: Вярно - Грешно ТЕСТ 2: Вашият резултат ТЕСТ 3: Думи

Всички права запазени от екипа на Наркотици е-обучение

Всички графики, анимации, снимки (с изкл. на галерията), видео и аудио файлове са изготвени от екипа, създал сайта Наркотици е-обучение. Информацията е събрана от множество източници и е обработена от екипа. Вие можете да изтеглите сайта и презентацията, за да ги използвате и разпространявате офлайн без комерсиални цели при условие, че цитирате авторите им. Използването на графични елементи от тях може да стане само с разрешението на авторите.

Техническа поддръжка - Future Media