Какво могат да направят родителите

  Драги родители,
 

Един от най-сериозните проблеми, пред който сме изправени днес са наркотиците и ние имаме едно силно оръжие срещу тях - знанието.
Тук може да откриете съвети за общуване с вашите деца по тази болезнена тема през различните периоди от живота им:

5-7 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

Трябва да обясните на децата си, че всички лекарства имат правилен и неправилен начин на употреба.

Да знаят и разбират прости правила за безопасност, свързани с лекарства, разтворители или вещества, използвани в домакинството.
   

7-11 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

Децата трябва да знаят, че не всички наркотици са лекарства.

Да разберат, че някои хора се нуждаят от лекарства-наркотици, за да продължат да живеят.

   

12-14 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

Учениците трябва да могат да вземат решения, свързани с бъдещ o то им здраве и съществуване.

Децата трябва да могат да устояват на натиска на връстниците си.

Да осъзнаят вредата от “социално приетите” и неприетите наркотици.

Да се разубедят да експериментират, за да намалеят инцидентите от злоупотреба с наркотици.
   

14 и НАГОРЕ ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

Учениците трябва да имат възможността да вземат компетентни решения и да имат собствено мнение за употребата на наркотици в едно общество, където съществува натиск.

Да обсъждат ролята на медиите в повлияването на отношението спрямо наркотиците, особено на алкохола и цигарите.

Да бъдат в състояние да общуват свободно и ефективно с медицинските лица.
   
Общуване с децата...
нагоре
 
Знание Общуване Страхове и грешки

Всички права запазени от екипа на Наркотици е-обучение

Всички графики, анимации, снимки (с изкл. на галерията), видео и аудио файлове са изготвени от екипа, създал сайта Наркотици е-обучение. Информацията е събрана от множество източници и е обработена от екипа. Вие можете да изтеглите сайта и презентацията, за да ги използвате и разпространявате офлайн без комерсиални цели при условие, че цитирате авторите им. Използването на графични елементи от тях може да стане само с разрешението на авторите.

Техническа поддръжка - Future Media