Проверете знанията си

ДА или НЕ
1 Алкохолът е стимулант. да не
2 Тютюнът съдържа около 2000 вещества. да не
3 Ако се взел транквилизант, алкохолът няма да има
никакъв ефект.
да не
4 Най-голямото наказание за притежание на марихуана
е две години.
да не
5 Много дроги продавани на улицата са смесени с други субстанции, следователно използващият никога не може да бъде сигурен какво взема. да не
6 Лошото “пътешествие” при приемането на LSD е
по-вероятно да се прояви при хора, които употребяват дрогата за първи път.
да не
7 Когато дръпнеш от цигара, никотинът засяга мозъка
за 8 секунди.
да не
8 Не може да се придобие зависимост към кокаина. да не
9 Когато се използват едни и същи спринцовки има опасност от инфекции като СПИН и хепатит. да не
10 Когато някой е взел свръхдоза и е в безсъзнание, той трябва да бъде обърнат на една страна. да не
 
Следващия тест..
нагоре
 
ТЕСТ 1: Вярно - Грешно ТЕСТ 2: Вашият резултат ТЕСТ 3: Думи

Всички права запазени от екипа на Наркотици е-обучение

Всички графики, анимации, снимки (с изкл. на галерията), видео и аудио файлове са изготвени от екипа, създал сайта Наркотици е-обучение. Информацията е събрана от множество източници и е обработена от екипа. Вие можете да изтеглите сайта и презентацията, за да ги използвате и разпространявате офлайн без комерсиални цели при условие, че цитирате авторите им. Използването на графични елементи от тях може да стане само с разрешението на авторите.

Техническа поддръжка - Future Media