Законът в България

 

Производството, преработването, придобиването, разпространяването, съхраняването, превозването или пренасянето на наркотични вещества или техни аналози без разрешително се наказва според 'Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите' на Република България.

Какво могат да направят родителите...
нагоре

 

Всички права запазени от екипа на Наркотици е-обучение

Всички графики, анимации, снимки (с изкл. на галерията), видео и аудио файлове са изготвени от екипа, създал сайта Наркотици е-обучение. Информацията е събрана от множество източници и е обработена от екипа. Вие можете да изтеглите сайта и презентацията, за да ги използвате и разпространявате офлайн без комерсиални цели при условие, че цитирате авторите им. Използването на графични елементи от тях може да стане само с разрешението на авторите.

Техническа поддръжка - Future Media