Време е за истинско забавление
  ТОП 3 - вицове за наркотиците
 

Такси

 

Трима наркомани, яко надрусани вървят по пътя. Единият казва:
     – Момчета, да вземем едно такси, а?
Останалите двама се замислили и отговарят:
     – Става...Само че, за да не ни усети шофьорът, че сме надрусани, ще седнем и ще стоим тихичко.
Спрели те едно такси и се качили. Сядат и мълчат. След пет минути шофьорът пита:
     – Момчета, вие кво, да не сте се надрусали?
     – Как разбра?
     – Ми как, седите ми тука тримата на предната седалка и си мълчите

 

 

На небостъргач

 

Седят двама на покрива на един небостъргач и си пафкат тревата. По едно време единият пита:
     – Абе, ако скочим от тука, колко време ще падаме?
Вторият се замисля и след известно време категорично заявява:
     – Най-малко три дена.
     – Е, ние след три дена като стигнем до долу ще бъдем ли още живи?
     – Ти луд ли си, бе! Три дена без трева!!!

 

 

Духът

 

Тревоман забелязва беден човек на улицата и му помогнал да стане. Беднякът му казал:
     – Момче, аз съм дух и затова, че ми помогна, ще ти изпълня 3 желания.
     – Искам 15 сантиметров джойнт.
     – Готово.
Пуф... Те свили 15 сантиметровия джойнт и го изпушили двамата.
     – Какво е второто ти желание?
     – Искам 30 сантиметров джойнт.
     – Готово.
Пуф... Направили си го и отново го изпушили двамата.
     – А какво е третото ти желание?
     – Искам 50 сантиметров джойнт.
Пуф... И те го свили и изпушили.
Накрая духът се изправил и казал:
     – Добре... Време е да тръгвам...
Духът направил няколко стъпки, паузи, олюлял се и казал:
     – Добре... Само още едно желание...


 

  Можете да ни изпратите и свои вицове:
 
 

нагоре
 


Всички права запазени от екипа на Наркотици е-обучение

Всички графики, анимации, снимки (с изкл. на галерията), видео и аудио файлове са изготвени от екипа, създал сайта Наркотици е-обучение. Информацията е събрана от множество източници и е обработена от екипа. Вие можете да изтеглите сайта и презентацията, за да ги използвате и разпространявате офлайн без комерсиални цели при условие, че цитирате авторите им. Използването на графични елементи от тях може да стане само с разрешението на авторите.

Техническа поддръжка - Future Media