Можете да си изтеглите презентацията

Наркотици - Презентацията

От тук можете да изтеглите безплатно копие (14 MB) на презентацията "Наркотици" - Бълг. версия
Можете да я разпространявате свободно, стига да нямате комерсиални цели.
За да изтеглите презентацията,
натиснете "ИЗТЕГЛИ" ...
минимални изисквания:
  • 400 Mhz Процесор
  • 64 MB Памет
  • 14 MB Свободно място
  • Звукова карта
 
Изтегли
Изтегли

Всички права запазени от екипа на Наркотици е-обучение

Всички графики, анимации, снимки (с изкл. на галерията), видео и аудио файлове са изготвени от екипа, създал сайта Наркотици е-обучение. Информацията е събрана от множество източници и е обработена от екипа. Вие можете да изтеглите сайта и презентацията, за да ги използвате и разпространявате офлайн без комерсиални цели при условие, че цитирате авторите им. Използването на графични елементи от тях може да стане само с разрешението на авторите.

Техническа поддръжка - Future Media