Знаете ли че..


Над 90 % от възрастното население употребява алкохол. Почти 50% от тях ще признаят, че са били пияни в последните 3 месеца.

Амфетамините са най-честите нелегални стимуланти.

Когато някой спре да взема хероин, най-големият проблем, който трябва да преодолее, е не физическата, а психическата зависимост от наркотика.

Почти 1 от 5 мъже и 1 от 10 жени пушат 20 или повече цигари на ден.

Кофеинът, алкохолът, тютюнът, болкоуспокояващите и транквилизаторите са потенциално пристрастяващи наркотици.

Марихуаната е най-често употребяваният наркотик сред младите хора.

Дилърите, които продават хероин често го смесват с други вещества – захар на прах, сухо мляко, кодеин, дори пипер, тухли, тебешир, стрихнин, сапун, стъкло, които могат да причинят отравяне и дори смърт.

   
нагоре
 

Всички права запазени от екипа на Наркотици е-обучение

Всички графики, анимации, снимки (с изкл. на галерията), видео и аудио файлове са изготвени от екипа, създал сайта Наркотици е-обучение. Информацията е събрана от множество източници и е обработена от екипа. Вие можете да изтеглите сайта и презентацията, за да ги използвате и разпространявате офлайн без комерсиални цели при условие, че цитирате авторите им. Използването на графични елементи от тях може да стане само с разрешението на авторите.

Техническа поддръжка - Future Media