Комикс

 

Представяме ви реална ситуация, свързана с наркотиците.
 
Комикс: Изборът
Актьори: Иван, Мишо, Соня и Люси
 
  След като прочетете дилемата в комикса, се опитайте да се поставите на мястото на героя.

Как бихте решили дилемата?
 
Преглед  
 
Преглед

Всички права запазени от екипа на Наркотици е-обучение

Всички графики, анимации, снимки (с изкл. на галерията), видео и аудио файлове са изготвени от екипа, създал сайта Наркотици е-обучение. Информацията е събрана от множество източници и е обработена от екипа. Вие можете да изтеглите сайта и презентацията, за да ги използвате и разпространявате офлайн без комерсиални цели при условие, че цитирате авторите им. Използването на графични елементи от тях може да стане само с разрешението на авторите.

Техническа поддръжка - Future Media