Речник на термините


  АБСТИНЕНЦИЯ
    физически и психически симптоми, които се появяват при прекъсване на приемането на дадено психо-активно вещество след продължителна употреба.
  АБСТИНЕНТЕН СИНДРОМ
    съчетание от болестни симптоми, които настъпват при абстиненция.
  АЛКАЛОИДИ
    вещества с алкален характер, съдържащи азот.
  АНАЛГЕТИЦИ
    вещества, които предизвикват частична или пълна загуба на чувство за болка без засягане на съзнанието.
  ДЕПРЕСАНТИ
    вещества, които подтискат централната нервна система. Типични депресанти са алкохолът и сънотворните средства.
  ДЕПРЕСИЯ
    емоционално състояние на отчаяние и слаба воля.
  ДОЗА
    количеството от веществото (наркотика), взето наведнъж.
  ЕФЕКТИВНА ДОЗА
    дозата от дадено вещество предизвиква пределен ефект у 50% от хората или опитните животни.
  ЕУФОРИЯ
    приятно чувство на приповдигнатост и благополучие.
  ЗАВИСИМОСТ
    психическо и понякога физическо състояние, резултат от взаимодействието между един жив организъм и дадено вещество, характеризиращо се с поведенчески и други реакции, които винаги включват непреодолим стремеж да се взема това вещество продължително или от време на време, за да се изпитат неговите психически ефекти или да се избегне дискомфорт от неговото отсъствие.
  МЕДИАТОРИ
    вещества, с чията помощ невроните контактуват помежду си; всички наркотични вещества действат като по един или друг начин се намесват в този процес.
  НАРКОТИЦИ
    вещества, които променят физическото, психическото и социалното състояние на човека.
  ПАРАНОЯ
    болесно състояние, характеризиращо се с ненормална подозрителност и налудничавост.
  ПРИСТРАСТЕНОСТ
    състояние на зависимост от дадено вещество, което е вредно или опасно за физическото или душевно здраве, социалното благополучие и икономическото функциониране на субекта.
  ПСИХИЧНА ЗАВИСИМОСТ
    Тя се характеризира с непреодолимо желание за ново поемане на веществото. Когато то липсва, се появяват общо безпокойство, напрегнатост, агресивност, безсъние, честа промяна на настроението, депресия.
  СВРЪХДОЗА
    доза, значително по-голяма от ефективната, която се доближава до токсичната доза.
  СИНДРОМ
    съвкупност от симптоми, които имат общи причини.
  СТИМУЛАНТИ
    вещества, които действат като психо-мотор, стимулирайки интелектуалното, емоционалното и/или сетивното състояние у човека.
  ТОЛЕРАНТНОСТ
    поносимост, понижаване на чувствителността към въздействието на дадено вещество в резултат на адаптация на организма към повтаряща се употреба; в следствие от развитието на толерантност за съхранение на силата на действието му е необходимо дозата на веществото да се повишава, което може да доведе до зависимост.
  ТРАНКВИЛИЗАТОРИ
    успокоителни средства.
  ХАЛЮЦИНАЦИИ
    видения, които можете да си представите и чуете, но в реалността не съществуват.
  ХАЛЮЦИНОГЕНИ
    вещества, които предизвикват халюцинации.
  ФИЗИЧЕСКА ЗАВИСИМОСТ
    зависимост, при която липсата на желаното вещество води до поява на болестни симптоми, свидетелстващи за разстройството на целия организъм; освен всичко това, тя винаги е съпроводена и с психична зависимост.
  ШИЗОФРЕНИЯ
    психическа болест, характеризираща се със сериозно разстройство на мисленето, настроението и поведението.
 
нагоре