Нели Вичева

Нели Вичева

Нели Вичева е учител във Варненска търговска гимназия „Г. С. Раковски” от дълги  години. Тя преподава биология и здравно образование и има голям опит в областта на превенция на наркоманиите. През последните няколко години тя проучва темата, организира лекции, разработва проекти с ученици и ги представя на национални и международни конференции. Тя ръководи отбор от ученици, който спечели награда в Европейското състезание на Siemens “Join Multimedia 2003” и представи България на 13-то Международно състезание за образователни научни проекти в Истанбул през 2004 г. Тя е главният консултант на отбора за съдържанието на сайта и помогна много при превода на английски език.

“За мен беше голямо удоволствие да работя в екип с такива креативни и отговорни ученици!”