Николай

Николай

ученик от Варненска търговска гимназия „Г. С. Раковски”

Николай използва Интернет като средство за комуникация и за събиране на снимки на наркотици за сайта. С голям ентусиазъм засне фото-материалите  и видеоклипа на сайта. Николай участваше и във фото-редактирането им. Помогна на Георги с идеи за дизайна на сайта.