Светлана

Светлана

ученичка от Първа езикова гимназия – гр. Варна

Светлана извърши голяма част от проучването: тя прочете много книги на тема наркотици, сърфира из Интернет, събира, анализира и систематизира интересни и полезни материали за сайта. Светлана използва текстов редактор за набирането на информацията на компютър и преведе голяма част от текста на английски език. Тя взе участие и в създаването на музиката.

Проектът “Наркотици е-обучение” беше добър опит за Светлана, чрез който тя имаше възможността да изследва нови за нея области.